Moldova 2020 – Studii Relevante pentru Carieră

La 18 mai 2012 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia Naţională de Dezvoltare a ţării „Moldova 2020”. Documentul conţine un capitol aparte dedicat educaţiei –„Studii: Relevante pentru Carieră”. Una din cele 7 priorităţi de dezvoltare ale strategiei este racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Analiza situaţiei

Capitolul începe cu o analiză a situaţiei sistemului educaţional din Moldova. Autorii observă preferinţa tinerilor pentru studiile universitare, demonstrată prin dublarea numărului de studenţi universitari în ultimele 2 decenii. Creşterea popularităţii învăţământului superior a avut loc, însă, în detrimentul învăţământului secundar profesional (ÎSP) şi mediu de specialitate. Autorii menţionează că cheltuielile pentru educaţie în Moldova au atins un record de 9,2% din PIB (media europeană – 5,5%), fără ca să producă un impact economic şi social semnificativ. Cele mai mari cheltuieli financiare pe cap de elev sunt în ÎSP, unde, însă, se atestă şi cele mai mari probleme din domeniul educaţiei. Rata şomajului printre tineri este de 13,9%, fiind de 1,9 ori mai mare decât rata şomajului pe ţară (7,4%). Doar 22% din tineri îşi găsesc de lucru după absolvirea unei instituţii de învăţământ, iar 17,7% pleacă la muncă peste hotare. O pătrime din tineri părăsesc primul post de lucru din cauza salariilor mici, iar 30% din absolvenţi nu activează conform calificărilor obţinute. Iar companiile se plâng de faptul că tinerilor angajaţi le lipsesc cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru piaţa muncii, datorită faptului că planurile educaţionale nu asigură relevanţa studiilor.

Viziunea strategică a guvernului

Guvernul îşi propune să racordeze sistemul educaţional la cerinţele pieţei muncii. Conform autorilor, parteneriatul dintre sistemul de învăţământ şi reprezentanţii pieţii muncii va duce la generarea unei oferte educaţionale care să corespundă cantitativ, calitativ şi structural cererii forţei de muncă. Pentru realizarea viziunii strategice, politica în domeniul educaţiei va fi orientată spre asigurarea calităţii studiilor. Va fi creată Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii, elaborat Cadrul Naţional al Calificărilor şi Standardelor Ocupaţionale, va fi modificată formula de finanţare a universităţilor şi va fi introdusă autonomia universitară.

Impactul scontat

Guvernul se aşteaptă ca sporirea calităţii studiilor să creeze un climat investiţional atractiv şi să aibă un impact pozitiv considerabil asupra economiei. Estimările autorilor sunt că după reformă absolvenţii instituţiilor de învăţământ vor fi cu 20% mai productivi şi că emigrarea tinerilor absolvenţi se va reduce cu 50%. Astfel, rata de creştere a PIB-ului va fi cu 0,6 – 0,9% mai mare decât în scenariul fără reformă. În plus, strategia are asemenea obiective ca reducerea emigrării tinerilor la doar 10%, creşterea ponderii angajatorilor satisfăcuţi de calitatea forţei de muncă la 60%, etc.

Concluzii

Viziunea strategică a Guvernului asupra sectorului educaţiei este una potrivită. Este clar ca buna ziua că sistemul de educaţie necesită a fi racordat la cerinţele pieţei muncii. Din păcate, strategia nu dezvoltă pe larg modalităţile prin care se va realiza acest lucru. E greu de spus, din puţinele informaţii oferite de document, ce va reuşi guvernul. Însă e binevenit faptul că executivul identifică educaţia ca una din priorităţile de dezvoltare ale ţării noastre până în 2020.

sursa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: